top of page

O nás

MUDr. Mgr. PETER FREY, PhD.

 

 

 • V roku 2002 absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

 

 • Vyštudoval odbor Management zdravotníctva na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspešne ukončil i doktorandské štúdium.

 

 • Získal špecializáciu v odbore Dermatovenerológia podľa podmienok Európskej únie.

 

 • Pracoval na Dermatovenerologickom oddelení Nemocnice v Prostějove ako kožný lekár a ako člen tímu interných auditorov sa podieľal na príprave nemocnice na akreditáciu.

 

 • Od roku 2006 pracuje v súkromnej kožnej ambulancii v Štúrove a v Nových Zámkoch.

 

 • Absolvoval domáce i zahraničné školenia, vzdelávacie akcie a stáže (o.i. Chirurgické oddelenie – Sao Joao Hospital Porto, Gynekologické oddelenie – St. Hedwigs Klinik Regensburg, Kožná klinika – Univerzitná nemonica Regensburg, Odborná stáž v dermatochirurgii – Dermatovenerologická klinika 3.LF FNKV Praha).

 

 • Je autorom viacerých odborných prednášok prezentovaných na domácích i zahraničních kongresoch a článkov publikovaných v odbornej literatúre.

 

 

Členstvo v organizáciách:

 

Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky

Občianske združenie „Kožní lekári za zdravú kožu“

Európska akadémia dermatovenerológie (EADV)

Medzinárodná dermatoskopická spoločnosť (IDS)

 

 

MUDr. LINDA JUHÁSZOVÁ

 

 • 2007 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

 • 2007 - 2009 Klinika vnútorného lekárstva II FZ a SP Trnavskej univerzity FNsP Nové Zámky

 

 • 2009 - 2014 Dermatovenerologické oddelenie FNsP Nové Zámky                                              

 • 2017 Atestačná špecializácia v odbore Dermatovenerológia podľa podmienok Európskej únie

Členstvo v organizáciách:

 

Slovenská lekárska komora

Slovenská lekárska spoločnosť

Slovenská dermatovenerologická spoločnosť

Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky

 

 

KATARÍNA GÁLOVÁ - zdravotná sestra Štúrovo

 

 

INGRID MINÁRIKOVÁ - zdravotná sesta Nové Zámky

 

​​

 

bottom of page