top of page

Digitálny dermatoskop

FotoFinder bodystudio ATBM 

 

Znamienka (odb. pigmentové névy) má na sebe každý človek. Väčšinou nie sú nebezpečné, ale niekedy sa môžu meniť až na kožné nádory rôznych druhov, z ktorých najnebezpečnejší je melanóm. Výskyt melanómu neustále stúpa, za posledných 30 rokov je melanómov štvornásobne viac. Je nebezpečný tým, že môže metastázovať – to znamená šíriť sa do iných častí tela. Môže vzniknúť z už existujúcich hnedých znamienok, ale aj ako nový prejav, a to prakticky kdekoľvek na tele. Pre jeho úspešnú liečbu je dôležité ho čo najskôr odhaliť, ideálnym riešením je jeho včasné chirurgické odstránenie. Včasný záchyt melanómu výrazne zvyšuje šancu na prežitie.

 

Digitálny dermatoskop FotoFinder ATBM je unikátny najmodernejší prístroj, ktorý vyšetrí znamienka na celom tele, zhodnotí ich aktivitu, nález uloží v pamäti a je schopný vyhodnotiť ich zmeny. Prístroj je výnimočný v tom, že nevyšetruje len jednu oblasť alebo jedno znamienko, ale naskenuje celé telo, čím odhalí prítomnosť všetkých znamienok. Sofistikovaný softvér je schopný vyhodnotiť stupeň rizikovosti každého sledovaného prejavu. Vyšetrenie je rýchle a úplne bezbolestné. Pri kontrolnom vyšetrení s odstupom času dokáže prístroj porovnať aktuálny nález s nálezom predchádzajúcim, takže automaticky upozorní na meniace sa znamienka i na znamienka, ktoré sa novo vytvorili. Systém umožňuje skoré odhalenie nebezpečných zmien znamienok a predstavuje moderný druh prevencie rakoviny kože.

 

 

 

 

 

DIGITÁLNY DERMATOSKOP FOTOFINDER S ROBOTICKÝM SKENOVANÍM ZNAMIENOK:

 

  • v súčasnosti najmodernejší prístroj na svete slúžiaci k vyšetrovaniu znamienok na koži

  • vyšetrí znamienka na celom tele, zhodnotí ich aktivitu, nález uloží v pamäti a pri kontrolnom vyšetrení je schopný vyhodnotiť ich zmeny

  • prístroj umožňuje skoré odhalenie nebezpečných zmien znamienok a predstavuje moderný druh prevencie rakoviny kože

  • systém vyhodnotí, ktoré znamienka je potrebné sledovať a ktoré je nevyhnutné odstrániť

  • vyšetrenie sa odporúča absolvovať 1x ročne

 

 

bottom of page